Credits

Onderzoek en redactie: ARCHistory

Webontwerp en uitvoering: Bien à vous
Grafische vormgeving: Ekta

Vertaling: Erik Tack, Caroline Berckmans

De teksten en afbeeldingen gepubliceerd op de website genieten auteursrechtelijke bescherming. De overname van teksten, vermeldingen of informatie is toegelaten mits de bron uitdrukkelijk wordt vermeld.

De door ARCHistory gemaakte foto’s mogen in andere publicaties zonder winstoogmerk worden gebruikt mits naast elke gebruikte afbeelding © brunswyck-wathelet.brussels wordt vermeld.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften heeft ARCHistory alles in het werk gesteld om de auteursrechten verbonden aan de op deze website gepubliceerde illustraties te vereffenen. Rechthebbenden die ARCHistory ondanks haar inspanningen niet heeft kunnen opsporen, worden verzocht zich zo snel mogelijk kenbaar te maken om aan de wetgeving ter zake te kunnen voldoen.